Werkwijze:

  • De mensen die in aanmerking willen komen voor de voedselbank melden zich bij de stichting aan. De opzet is om deze mensen een tijdelijk steuntje in de rug te geven.
  • Wij doen niet aan een officiële inkomens screening.
  • Wel houden we een intakegesprek om de gezinssituatie in kaart te brengen en het voedsel pakket daar op af te stemmen.
  • In principe krijgt men een keer per week een voedselpakket.

We hopen dat er na een tijdje zoveel ten goede is veranderd dat onze hulp kan stoppen en andere mensen geholpen kunnen worden.